Biletele online cumpărate de pe www.bilete.palatulculturii.ro au o valabilitate de 90 de zile. Dacă acest termen a fost depășit fără a utiliza biletul, valoarea biletului nu se returnează.

În cazul în care biletul online a fost validat prin scanarea codului QR la intrarea în muzeu, biletul este considerat utilizat si nu mai poate fi rambursat.

Potrivit OUG 34/2014, dacă sunteți consumator (persoana fizică) aveți dreptul de vă retrage din contract, fără vreun motiv anume, în termen de 14 zile din ziua în care dumneavoastră sau o terță parte mandatată de dumneavoastră, a intrat în posesia biletelor. Astfel, puteți trimite solicitarea de retragere completând formularul cerere de returnare a contravalorii biletului.

După returnarea contravalorii biletului cumpărat online, acesta va fi invalidat și nu va mai putea fi folosit.

În cazul returnărilor, prețul tipărit pe bilet va fi returnat integral. Nu poate fi solicitat pentru returnare un preț parțial. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru realizarea completă a tururilor opționale. Nu poate fi solicitată rambursarea parțială a unui bilet, dacă clientul a decis să nu efectueze complet turul pentru care a achiziționat bilet electronic. Returnarea valorii biletelor se va face în contul valabil din care s-a făcut plata inițială.

În cazul anulării, amânării sau modificărilor majore de program sau distribuție, nicio altă cheltuială adiacentă (de transport, cazare, taxe de livrare sau alte taxe) nu va fi returnată. Complexul Muzeul Național Moldova Iași va putea returna, în caz de anulare a comenzii, doar prețul biletului înscris pe acesta.